100

EQUIPS

575

PARTICIPANTS

16.941

RECAPTATS

Hem arribat a l’objectiu de 100 equips!

A partir d’ara obrim llista d’espera.